Pomáhejme =) Má to smysl!

Chuť pomáhat je malá dobrovolnická nezisková organizace,
zaměřená na duchovní, sociální a materiální pomoc lidem v bojové zóně východní Ukrajiny.

 

Naše poslání:
Jsme skupina dobrovolníků, kteří cítí duchovní, či občanskou touhu po pomoci lidem
v méně než 2 000 km vzáleném válečném konfliktu.
Dva roky jezdíme na Donbas, kde jsme, díky nekončící válce, svědky utrpení a bolesti.
Víme však, že to můžeme změnit a výsledkem našich projektů je radost, naděje a přátelství. 

Naše cíle:
1) Ukrajina - duchovními, humanitárními a rozvojovými projekty pomoci obyvatelům válkou sužovaného Donbasu.
2) Česká republika:

  • Dát možnost Čechům pomáhat v konkrétních a smysluplných projektech.
  • Pomocí přednášek informovat o situaci na UA a o vývoji našich projektů.
  • Rozvíjet sociální a duchovní cítění k lidem kolem nás.

3) Obecně - Vytvořit přátelství mezi Ukrajinou a ČR. Lidé na Donbase dnes znají Čechy, jako lidi, které zajímají jejich osudy.

 

 

© 2017 Chutpomahat.cz. Všechna práva vyhrazena.
Přihlášení