Pomáhejme =) Má to smysl!

Chceš se zapojit do smysluplného projektu, který pomáhá potřebným lidem?

Otevři tedy své srdce a nech ho naplnit pomocí druhým ...

Je to jen na tvé Chuti pomáhat!

 

Balíček pomoci

Tábor Bezpečí 2017
Dílna na frontě
 

 

 

© 2017 Chutpomahat.cz. Všechna práva vyhrazena.
Přihlášení